Organisatiegegevens
 • Naam organisatie:
  Huurdersorganisatie groene hart
 • Informatie over deze organisatie
  Huurdersorganisatie Groene Hart is een onafhankelijke belangenbehartiger en vertegenwoordigt circa 10.400 huurders van Woonforte. Wij ondersteunen collectieven van huurders bij het uitoefenen van invloed op en inspraak bij het woongenot. HOGH betrekt huurders van Woonforte actief om invloed uit te oefenen op het beleid van Woonforte.

Meer informatie over deze vacature

 • Bestuurslid
 • Huurdersorganisatie groene hart
 • De leden van het Algemeen Bestuur hebben de volgende taken: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van al hetgeen ten aanzien van alle algemene (beleids-)aangelegenheden die direct de huurders aangaan. Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van beleid door Woonforte dat het belang van de huurders zou kunnen schaden. De leden van het Algemeen Bestuur trachten taken te vervullen door een goede voeling te houden met alles wat voor de huurder van belang is. Het te verwachten tijdsbeslag voor een bestuurslid is het voorbereiden en deelnemen aan de Algemene Bestuursvergaderingen veelal 11 per jaar, het volgen van trainingen, zitting nemen in commissies, overleg met Woonforte, Gemeente e.d. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij kunnen werken met digitale faciliteiten, b.v. internet, PC/laptop, printer, (mobiele) telefoon.
 • Alphen aan den Rijn
 • Management / bestuur / organisatie
 • Dinsdagavond
 • 18+
 • Mensen met een open en proactieve persoonlijkheid. Initiatiefrijk en strategisch sterk. Naar de toekomst kijken en vooruit denken, daar bent u goed in! Samenwerkers die het als een uitdaging zien om vanuit ‘huurders voor huurders’ als bestuurslid in een klein team samen te werken. Dus mensen die hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, zich graag verdiepen in financiële vraagstukken en meer willen leren over relevante wet- en regelgeving voor huurdersorganisaties. Enthousiastelingen die het leuk vinden om gemiddeld een dagdeel per week te investeren en hun CV op een positieve manier aan te vullen. U bent huurder bij Woonforte.
Reageren op deze vacature?

U kunt hier direct reageren op deze vacature.

U kunt uiteraard ook eerst inloggen en dan reageren op deze vacature. Om in te kunnen loggen dient u eerst een account te hebben aangemaakt.

Het voordeel van een eigen account is dat u uw vrijwilligerswensen kenbaar kunt maken in de vacaturebank. Daardoor kunnen organisaties u ook zelf benaderen met vacatures.