Organisatiegegevens
 • Naam organisatie:
  Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO)
 • Informatie over deze organisatie
  Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties ( OSO ) is een vrijwilligersorganisatie met als doel een samenwerking en overleg tot stand te brengen tussen de bij het OSO aangesloten organisaties teneinde de belangen van alle senioren in Alphen aan den Rijn optimaal te behartigen op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg. In het OSO zijn vertegenwoordigd de ouderenorganisaties ASVA, KBO-Alphen, KBO-Boskoop, PCOB- Alphen en FNV-Senioren. Het OSO kent een viertal belangrijke kerntaken: 1. Het kritisch volgen en becommentariëren van beleid en het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan gemeentelijke instanties en maatschappelijke organisaties. 2. Het onderhouden van contacten met de plaatselijke overheid en maatschappelijke organisaties op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg. 3. Het opstellen en het doen uitvoeren van activiteitenprogramma’s met name op het gebied van voorlichting, ontspanning en bewustwording. 4. Het regelmatig via de verschillende communicatiemogelijkheden senioren informeren over voor senioren belangrijke ontwikkelingen en activiteiten.

Meer informatie over deze vacature

 • Voorzitter Stichting OSO-Alphen
 • Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO)
 • - Geeft leiding aan het bestuur en de bestuursvergaderingen. - Bereidt samen met het dagelijks bestuur de bestuursvergaderingen voor. - Draagt, samen met de overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het beleid van het OSO, waarin beschreven onze visie, missie en strategie. - Houdt nauw contact met de commissies en werkgroepen binnen het OSO die de thema’s Activiteiten, Communicatie, Welzijn, Zorg en Wonen vertegenwoordigen. - Onderhoudt contacten met de plaatselijke overheid almede met maatschappelijke organisaties binnen ons werkgebied. - Is “het gezicht naar buiten” en bevordert daardoor de zichtbaarheid van het OSO.
 • Management / bestuur / organisatie, PR communicatie
 • 65+
 • - Enkele jaren bestuurlijke ervaring in vrijwilligersorganisaties. - Netwerker en verbinder. - Bij voorkeur bekend met het sociale domein binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. - Weet zaken voor elkaar te krijgen en is oplossingsgericht
Reageren op deze vacature?

U kunt hier direct reageren op deze vacature.

U kunt uiteraard ook eerst inloggen en dan reageren op deze vacature. Om in te kunnen loggen dient u eerst een account te hebben aangemaakt.

Het voordeel van een eigen account is dat u uw vrijwilligerswensen kenbaar kunt maken in de vacaturebank. Daardoor kunnen organisaties u ook zelf benaderen met vacatures.