Organisatiegegevens
 • Naam organisatie:
  Stichting VVV Alphen aan den Rijn
 • Informatie over deze organisatie
  VVV Alphen aan den Rijn beoogt de bevordering van het toerisme naar Alphen aan den Rijn en doet dat door het verschaffen van informatie over toeristische en recreatieve mogelijkheden van Alphen aan den Rijn en het Groene Hart. Enerzijds gebeurt dat in de fysieke locatie van de VVV in de bibliotheek van Alphen aan den Rijn (Aarkade 10), anderzijds door aanwezig te zijn met een eigen kraam bij specifieke manifestaties als de Koningsmarkt, Trekkertrek of de Jaarmarkt van Alphen aan den Rijn en door een eigen facebook en website.

Meer informatie over deze vacature

 • Actieve promotor evenementen, beleidsondersteuner, relatiebeheerder
 • Stichting VVV Alphen aan den Rijn
 • Promotor evenementen / beleidsondersteuner: Mede met het oog op manifestaties en de website zoekt de VVV vrijwilligers (M/V), die het bestuur willen ondersteunen door mede uitvoering te geven aan het promoten van Alphen aan den Rijn als toeristische en recreatieve bestemming. Deze vrijwilligers zullen kunnen worden ingezet voor promotieactiviteiten. Daarnaast voor het beheer van informatiestromen en algemene beleidsondersteuning. Relatiebeheerder: Eveneens wordt een vrijwilliger gezocht die zich specifiek zal richten op het relatiebeheer met de plaatselijke en/of regionale toeristische en recreatiebedrijven. Dit om de contacten verder uit te diepen en te onderhouden. Als non-profit stichting kunnen wij niet zonder sponsors. Het werven van sponsors die ons als VVV ondersteunen is mede een activiteit voor de relatiebeheerder.
 • Alphen aan den Rijn
 • Collecteren / fondsenwerving, Management / bestuur / organisatie, PR communicatie
 • 18+
 • We zoeken iemand die de VVV op een positieve manier kan uitdragen en zich daarvoor wil inzetten. Diegene is enthousiast, kan makkelijk contacten leggen, is oplossingsgericht, heeft een goed organisatievermogen, is sterk in samenwerken, is communicatief vaardig etc.
 • VVV Alphen aan den Rijn werkt louter met onbezoldigde vrijwilligers; er zijn bij ons ca. 15 vrijwilligers actief. Het vrijwilligerswerk dat je doet, vind je leuk om te doen en is daarnaast niet vrijblijvend. Ben je geïnteresseerd in een van deze functies en wil je meer weten? Stuur een mail met je gegevens naar secretariaat@vvvalphenaandenrijn.nl. Wij nemen dan contact met je op. Of bel met Lily Lette, bestuurslid Vrijwilligers (06-2907 7988).
Reageren op deze vacature?

U kunt hier direct reageren op deze vacature.

U kunt uiteraard ook eerst inloggen en dan reageren op deze vacature. Om in te kunnen loggen dient u eerst een account te hebben aangemaakt.

Het voordeel van een eigen account is dat u uw vrijwilligerswensen kenbaar kunt maken in de vacaturebank. Daardoor kunnen organisaties u ook zelf benaderen met vacatures.