Preventie en integriteitsbeleid


Het is belangrijk dat organisaties waar vrijwilligers actief zijn voldoende aandacht hebben voor de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. Deze risico’s worden beperkt door een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Praktische maatregel is om vrijwilligers te vragen om een VOG te overleggen. Andere onderdelen kunnen bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn of het opstellen van gedragsregels. 

VOG 
Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. In sommige branches, bijvoorbeeld de kinderopvang, is dit zelfs wettelijk verplicht. Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen gratis een VOG aanvragen. Dit maakt het voor vrijwilligers en organisaties makkelijker om hun belangrijke werk te doen. 

Organisaties kunnen zich via de website Gratisvog.nl aanmelden als Gratis VOG-organisatie. Vervolgens kunnen zij een digitaal formulier invullen. Alle stappen hiervoor zijn te vinden op de website www.gratisvog.nl.