Trainingen op locatie


Vrijwilligerspunt Alphen organiseert diverse trainingen, workshops en masterclasses voor vrijwilligers en hun organisaties. Hieronder vind je een overzicht van de geplande activiteiten. Het aanbod wordt regelmatig aangevuld. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief, hierin staat ook het aanbod. Heb je een idee of een wens voor een training, workshop of masterclass mail dit ons! 

Voor wie 
Onze trainingen zijn (meestal) gratis en bedoeld voor vrijwilligers uit de gemeente Alphen aan den Rijn en/of verbonden aan een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Alphen aan den Rijn. Indien er ruimte is bij een training en/of workshop en u komt uit een andere gemeente, dan maken wij graag een uitzondering.

Voor vrijwilligerswerk en -trainingen in de gemeente Nieuwkoop kun je contact opnemen met de gemeente Nieuwkoop. Voor vrijwilligerswerk en -trainingen in de gemeente Kaag en Braassem kun je contact opnemen met De Driemaster via https://www.dedriemaster.nu/vrijwilligers.
 

17 mei:  Gespreksleidertraining 

13.00 uur tot 17.00 uur in  wijkcentrum Kerk en Zanen te Alphen aan den Rijn

Tijdens deze training ga je op een andere manier kijken naar het voeren van gesprekken. Eindigt het bij jouw inloop, dagbesteding, club etc altijd in gesprekken over het weer en de dokter? Of wil je simpelweg eens iets meer uit een gesprek halen? Dan is dit echt iets voor jou!

Bij 1330 worden gesprekken gevoerd aan de hand van drie kernwaarden:
Verbreden: iedereen krijgt de ruimte
Verdiepen: er wordt echt geluisterd
Veiligheid: contact op basis van wederzijds respect

Gespreksleider
De gespreksleider van 1330 waarborgt de kernwaarden. Daarmee mag en kan elke groepsdialoog een verrassing zijn, binnen de veilige kaders van onze deskundigheid. Tijdens onze gespreksleiderstraining (link training) worden deze technieken en kernwaarden overgedragen.

Inhoud
Bij 1330 worden vragen altijd op drie niveaus gesteld en hebben betrekking op 1) kennis, 2) persoonlijke verhalen en 3) creativiteit. Op die manier zijn de gesprekken niet alleen gelaagd en uitdagend, maar ook toegankelijk voor iedereen.

Aanmelden 
Aanmelden kan tot 12 mei door een mail te sturen naar via@participe.nu (ovv gespreksleider) of bellen naar 06 81256782

 

19 mei:  informatiemiddag Signaleren Financieel Misbruik Ouderen

14.30 tot 16.30 uur in Wijkcentrum Swaenswijk te Alphen aan den Rijn

 

De Lokale Alliantie Financieel Misbruik is een samenwerkingsverband tussen het Sociaal domein

(welzijns- en vrijwilligersorganisaties), Medisch domein ( thuiszorgorganisatie(-s)) en de Private sector (bewindvoering, notarissen en banken). Zij zetten in op preventie en effectieve interventie, met als doel financieel misbruik van ouderen te voorkomen en te stoppen.
Daarbij richten zij zich, met informatie en voorlichting, juist ook op vrijwilligers die bij de kwetsbare ouderen achter de voordeur komen en/of regelmatig met hen in contact komen.  Zij zijn de eersten die kunnen signaleren dat er zaken niet kloppen.
Het is stil en verborgen leed. Tijdig signaleren en op de hoogte zijn van noodzakelijke vervolgstappen is essentieel binnen het voorkomen en stoppen van Financieel Misbruik
Door de samenwerking binnen de Alliantie zijn er korte lijnen om bij signalering effectief actie te ondernemen en ( vermoedelijk) misbruik te stoppen. Inzet van vrijwilligers kan hierin de belangrijkste eerste stap zijn.

Meld je dus aan voor deze middag!
Wellicht kan je met de geboden informatie, het verschil maken voor een oudere in een schrijnende situatie.

Aanmelden kan tot 17 mei door een mail te sturen naar via@participe.nu (ovv financieel misbruik) of bellen naar 06 81256782

 

25 mei:  Masterclass Taboeonderwerpen  ism 1330 (www.1330.nl)

09.00 tot 13.00 uur in Wijkcentrum Kerk en Zanen te Alphen aan den Rijn

Seksualiteit, de dood of vragen over de laatste levensfase; mensen kunnen met zeer persoonlijke problemen aankloppen bij een vrijwilliger. Van een vrijwilliger wordt dan verwacht dat hierop onbevooroordeeld, erkennend en professioneel wordt gereageerd, maar dat is lang niet altijd even makkelijk.
 

Wat weet de deelnemer na de training? 

 • Wat veelvoorkomende taboeonderwerpen zijn in zorg & welzijnsland 
 • Persoonlijke taboeonderwerpen voor de deelnemers 
 • Wat de 4 voorwaarden voor betekenisvol contact zijn 
 • Potentiële ruis op communicatiekanalen bij taboeonderwerpen 
 • Hoe je echt contact kan maken met je gesprekspartner bij taboeonderwerpen 
 • Hoe je de regie behoudt in een gesprek bij taboeonderwerpen 
 • Hoe je echt de diepte in kan tijdens het gesprek bij taboeonderwerpen 
 • Hoe de veiligheid binnen het gesprek kan worden gewaarborgd bij taboeonderwerpen 
 • Wat de voorwaarden zijn voor kwalitatieve vragen
   

Heb je interesse in deze interessante training? Meld je dan aan! 

Aanmelden 
Aanmelden kan tot 20 mei door een mail te sturen naar via@participe.nu (ovv taboe) of bellen naar 06 81256782

 

31 mei:  Reanimatietraining

Deze training is helaas al helemaal vol. 

 

23 juni:  Reanimatietraining

Deze training is helaas al helemaal vol. 

 

30 juni:  training hospitality i.s.m. MBORijnland

15.00 tot 17.00 uur bij MBORijnland (Ambonstraat 1 te Alphen aan den Rijn)

Het is belangrijker dan ooit voor organisaties om een positief imago te hebben. Daarbij geldt dat de beleving van klanten/cliënten veel gewicht in de schaal leggen. Beleving is een totaal ervaring welke gevormd wordt in ieder contact moment. Het gaat om gezien en gehoord worden en dat vraagt kennis en kunde van ieder die met klanten/cliënten werkt. 

Doel
Het doel van de workshop is om de vrijwilligers meer inzicht en kennis te geven in hospitality. Zij zijn zich meer bewust van hun houding, gedrag en uitstraling naar de klant/client. Weten hoe zij zich gastvrij kunnen opstellen waardoor zij nog meer plezier hebben in de uitvoering van hun werkzaamheden als vrijwilliger. 

Door wie
De workshop zal gegeven worden door deskundig en ervaren docent met specifieke kennis op het gebied van hospitality en heeft veel affiniteit met vrijwilligers. Naast kennisoverdracht is veel ruimte ingebouwd voor interactie. Er is in de opbouw van de workshop rekening gehouden met de verschillende achtergronden en ervaringen van de deelnemers.  

Inhoud 
Tijdens de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld: 

 • Wat is hospitality? 
 • De rol en beleving van de “klant” en hoe daarop in te spelen. 
 • Oprecht verbinding maken. 
 • Zorgvuldige communicatie en oplossingsgericht handelen. 

Locatie   
De workshop vindt plaats op MBORijnland locatie Alphen aan den Rijn, Ambonstraat 1, 2405 EN Alphen aan den Rijn

Erkenning 
De deelnemers krijgen na afloop van de workshop een bewijs van deelname  

Aanmelden kan tot 10 juni  door een mail te sturen naar via@participe.nu (ovv hospitality) of bellen naar 06 81256782

 

Na aanmelding voor één van onze workshops krijgt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Als de  bijeenkomst vol zit, hanteren wij een wachtlijst.